Opgaven gestuurd werken Online

From partnersenproppersolutions
Applicatie Opgaven gestuurd werken OnlineOGW big screen.jpg

Opgaven gestuurd werken organiseert focus op het realiseren van concrete effecten in de samenleving. De sleutel hiervoor is een werkwijze gericht op samen bouwen in plaats van vergaderen. Waar zinvol zo snel mogelijk in samenspel met maatschappelijke partners (en andere overheden).

Opgaven zijn hele concrete zaken waarvan de resultaten zichtbaar en tastbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een brede school of het ‘revitaliseren van het centrum’, maar ook bijvoorbeeld aan een ‘gezinsopgave’ (‘één gezin, één plan, één regisseur’). Opgaven gestuurd werken vraagt voortdurend aandacht voor de ‘Wat- en de Waarom-vraag’: Wat willen we bereiken en waarom deden we het ook al weer?

Opgaven gestuurd werken is tegelijkertijd zeer praktisch en organiseert energie op de ‘Hoe-vraag’: Hoe overbruggen we de afstand tussen de huidige en gewenste situatie? Centrale gedachte bij deze hoe-vraag is: hoe kunnen we zoveel mogelijk realiseren door middelen te zoeken die kunnen bijdragen aan meerdere doelen tegelijkertijd (integraal werken) en door krachten te bundelen met samenwerkingspartners (coproductie)?

Partners+Pröpper is de grondlegger én instrumentmaker van Opgaven gestuurd werken!
Samen bouwen lukt nóg beter met goed gereedschap. Al het gereedschap bundelen we digitaal in de online cloudapplicatie voor Opgaven gestuurd werken. Het opgaveteam beschikt daar over een gezamenlijke werkruimte. Alle opgaven zijn in beeld, inclusief de voortgang.

Werkwijze en gereedschap met aandacht voor Zaak, Team en Persoon

Opgaven gestuurd werken Online geeft teams en organisaties de mogelijkheid een professionele gemeenschappelijke werkwijze te vestigen, te delen én te borgen. Met aandacht voor:

  • <> De zaak: Hoe realiseer je concrete opgaven?
  • >> Het team: Hoe organiseer je slagvaardig teamspel – ook door mensen uit andere organisaties te betrekken?
  • > De persoon: Hoe zet je mensen in hun kracht zodat zij zich kunnen ontplooien en op een goede manier kunnen bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven?


    Preview


Vliegende start

Voor een vliegende start begeleiden we je team. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een leerwerkplaats of een proeverij. Direct aan de slag met een opgaven en de applicatie.

Veiligheid en zekerheid

Je data en verbindingen zijn veilig. We zien er op toe dat de techniek en veiligheid gewaarborgd blijft. Daar mag je op vertrouwen.

Doorontwikkelen

Er verschijnen regelmatig updates. Ook ontwikkelen we modules met specifieke functionaliteiten. We sluiten zo flexibel aan op de wensen van de gebruikers.

24/7 overal toegang in de cloud

Complete ontzorging door onze hosting:

  • Veilige cloudopslag.
  • Altijd en vanaf elk apparaat toegankelijk.
  • Dagelijkse back-up.
  • Technisch beheer.


Brochure

Een beknopte brochure over de applicatie kun je hier downloaden: Brochure Opgaven gestuurd werken Online.

Vrijblijvende demonstratie

Bel of mail voor een vrijblijvende demonstratie. We laten je graag zien hoe de applicatie Opgaven gestuurd werken Online werkt!

Liever uitproberen met je eigen team? Organiseer dan een Proeverij Zichtbaar Samen Bouwen (brochure) of een Werkplaats Opgaven gestuurd werken (brochure)! Je gaat met je team aan de slag met je eigen opgave. Na afloop beschik je over een rijke oogst en heb je veel ervaring opgedaan met de applicatie.

Laat het ons weten en we maken er een mooie en nuttige sessie van!

Meer weten?

Maak direct een afspraak!
We vertellen je met alle plezier meer over onze oplossingen!

Neem contact op