Werkwijze

From partnersenproppersolutions
Werkwijze
Betrouwbaarheid, flexibiliteit en snelheid staat bij Partners+Pröpper Solutions voorop. Onze oplossingen scoren dan ook uitmuntend op deze punten.

Doordat wij onze oplossingen bouwen op het open-source MediaWiki platform, ben je verzekerd van betrouwbaarheid en stabiliteit. Bovendien is je informatie overal op een veilige manier toegankelijk in de cloud.

Vanuit dit solide vertrekpunt ontwikkellen we innovatieve maatwerkoplossingen. Dat doen we snel en flexibel, want zo was een wiki oorspronkelijk ook bedoeld: het woord betekent in het Hawaïaans '‘snel, vlug, beweeglijk’'!

1. Basisversie

Vooraf weet je vaak niet precies wat kan en mogelijk is. Juist daarom ontwikkelt Partners+Pröpper Solutions voor haar opdrachtgevers eerst een basisversie die je snel in gebruik neemt. Zo krijgt je team de kans om mogelijkheden te ontdekken en te wennen in een eenvoudige omgeving.

2. Samen inrichten

We bouwen met je team verder aan de oplossing. We passen de software stap voor stap aan op je wensen; daarbij denkt ons hele team actief mee om nieuwe functionaliteiten toe te voegen. We stellen ons flexibel op. Door gebruik van het MediaWiki platform zijn aanpassingen snel en eenvoudig.

3. Aan de slag

Gaandeweg ontstaat zo een complete oplossing die naadloos aansluit op je wensen. Deze praktische aanpak borgt naast de functionaliteit ook het gebruiksgemak. Partners+Pröpper Solutions verbetert je informatievoorziening met pragmatische oplossingen.


Casus: Digitale Samenwerkingswijzer Venlo

Gemeente Venlo heeft behoefte aan een goed afwegingskader voor besluitvorming over het instellen of de deelname aan samenwerkingsverbanden - inclusief verbonden partijen.
Het aanvankelijke idee was om de 'nota Sturing en control van maatschappelijke partners’ te actualiseren. De ervaring leert echter dat de meeste nota’s Verbonden partijen in de bureaulade verdwijnen en weinig doorwerking hebben voor de praktijk van het dagelijks handelen.
Met een digitale Samenwerkingswijzer ondersteunt Partners+Pröpper Solutions een moderne vorm waarin verschillende functies samen gaan, namelijk:

  • sturen en controleren van samenwerking;
  • organiseren van samenwerking en toewerken naar een gemeenschappelijke werkwijze;
  • bieden van inspiratie en een leeromgeving.


De digitale Samenwerkingswijzer is gericht op de raad, het college en de ambtelijke organisatie, maar ook op het samenspel tussen raad en college/ ambtelijke organisaties, het samenspel tussen gemeentebestuur en maatschappelijke partners/ verbonden partijen, maar ook de professionele ondersteuning om dit alles mogelijk te maken.

Meer weten?

Maak direct een afspraak!
We vertellen je met alle plezier meer over onze oplossingen!

Neem contact op

Afspraak maken of demo aanvragen?

U houdt van snel schakelen?

Wij ook!


Bel of mail
voor een afpraak